Klasyfikacja Rowerów

Rowery dziecięce z kołami w rozmiarze 16"-24"

Klasyfikacja: Kategoria 0

Rowery dziecięce do użytku po drogach utwardzonych i ścieżkach takich jak:

 • asfaltowe drogi na których nie ma ruchu pojazdów mechanicznych
 • leśne ścieżki, drogi o luźnej nawierzchni takiej jak szuter, piasek

Rower przeznaczony do jazdy przy ciągłym kontakcie obu kół z podłożem (nie zaleca się skoków, jazdy na jednym z kół, stawania na przednim kole za pomocą hamulca)

Odpowiedzialność rodzica / opiekuna:

Za poinstruowanie dziecka jak używać rower zgodnie z przeznaczeniem oraz za kontrolowanie jego stanu technicznego odpowiada rodzic/opiekun prawny.

Rowery szosowe i Triathlonowe oraz rekreacyjne rowery miejskie

Klasyfikacja: Kategoria 1

Przeznczone do jazdy po drogach typu:

 • drogi asfaltowe i ścieżki rowerowe

Rower przeznaczony do jazdy przy ciągłym kontakcie obu kół z podłożem (nie zaleca się skoków, jazdy na jednym z kół, stawania na przednim kole za pomocą hamulca)

Rowery Crossowe i miejskie (także hybrydy) oraz rowery Cyclo Cross

Klasyfikacja: Kategoria 2

Przeznczone do jazdy po drogach typu:

 • drogi asfaltowe i ścieżki rowerowe
 • leśne ścieżki, drogi o luźnej nawierzchni takiej jak szuter, piasek
 • wzniesienia z niewielką ilością korzeni, kamieni i innych przeszkód naturalnych

Rower przeznaczony do jazdy przy ciągłym kontakcie obu kół z podłożem (nie zaleca się skoków, jazdy na jednym z kół, stawania na przednim kole za pomocą hamulca)

Rowery górskie z amortyzatorem przednim (także hybrydy)

Klasyfikacja: Kategoria 3

Przeznczone do jazdy po drogach typu:

 • drogi asfaltowe i ścieżki rowerowe
 • leśne ścieżki, drogi o luźnej nawierzchni takiej jak szuter, piasek
 • wzniesienia z korzeniami, kamieniami i innymi przeszkodami naturalnymi

Rower przeznaczony do jazdy przy ciągłym kontakcie obu kół z podłożem (nie zaleca się skoków, jazdy na jednym z kół, stawania na przednim kole za pomocą hamulca)

Rowery w pełni zawieszone o skoku amortyzatorów do 160mm (również hybrydy)

Klasyfikacja: Kategoria 4

Przeznczone do jazdy po drogach typu:

 • drogi asfaltowe i ścieżki rowerowe
 • leśne ścieżki, drogi o luźnej nawierzchni takiej jak szuter, piasek
 • wzniesienia z korzeniami, kamieniami i innymi przeszkodami naturalnymi
 • trudniejszy teren z uskokami i przeszkodami o wysokości do 0,5m

Rower przeznaczony do jazdy przy ciągłym kontakcie obu kół z podłożem lub krótkotrwałym oderwaniu obu kół od podłoża (nie zaleca się jazdy na jednym z kół, stawania na przednim kole za pomocą hamulca)

Rowery w pełni zawieszone o skoku amortyzatorów 180/190mm

Klasyfikacja: Kategoria 5

Jak w kategorii 4 oraz dodatkowo:

 • ciężki, kamienisty teren bez wytyczonych tras z uskokami i przeszkodami o wysokości do 1m
 • do użytku na terenie zbudowanych torów przeszkód (bike park)

Rowery z tej kategorii powinny być poddawane częstszym przeglądom ze względu na możliwość szybszego uszkodzenia podczas jazdy w ciężkim terenie.

Rowery w pełni zawieszone o skoku amortyzatora 215mm

Klasyfikacja: Kategoria 6

Jak w kategorii 4 oraz dodatkowo:

 • oznaczone trasy DH oraz zbudowane tory przeszkód (bike park)

Rowery z tej kategorii powinny być poddawane częstszym przeglądom ze względu na możliwość szybszego uszkodzenia podczas jazdy w ciężkim terenie.